Artiklar

Som den här artikeln påpekar Melatonin finns i de flesta länder, men här i Sverige behöver du ett recept. Den diskuterar också de stora fördelarna med melatonin inklusive naturligtvis hjälpa till med sömnen, ut också med allmänna hälsa:

http://dinamediciner.se/nyheter/melatonin-sa-funkar-det

Denna artikel diskuterar melatonin tillsammans med tryptofan och serotonin och hur detta relaterar till våra sömncykler. Det talar också om hur melatonin kan vara till hjälp för jetleg, nattarbete och depression:

http://www.somnupplysningen.se/om-kroppen-och-somn/tryptofan-serotonin-och-melatonin/

Leave a Comment